Thống kê Keno hôm nay - Trực tiếp Keno Cơ Bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 19/05/2024

Bộ sốSố lần xuất hiện
20
40 lần
27
40 lần
37
40 lần
25
38 lần
32
38 lần
39
38 lần
41
38 lần
57
36 lần
70
36 lần
02
35 lần
14
35 lần
17
35 lần
21
35 lần
44
35 lần
68
35 lần
80
35 lần
08
34 lần
16
34 lần
35
34 lần
22
33 lần
28
33 lần
40
33 lần
42
33 lần
19
32 lần
73
32 lần
78
32 lần
03
31 lần
10
31 lần
23
31 lần
26
31 lần
53
31 lần
60
31 lần
71
31 lần
76
31 lần
18
30 lần
50
30 lần
52
30 lần
72
30 lần
74
30 lần
79
30 lần
01
29 lần
05
29 lần
43
29 lần
66
29 lần
04
28 lần
07
28 lần
09
28 lần
12
28 lần
13
28 lần
29
28 lần
46
28 lần
47
28 lần
49
28 lần
63
28 lần
65
28 lần
75
28 lần
77
28 lần
06
27 lần
24
27 lần
34
27 lần
58
27 lần
67
27 lần
15
26 lần
36
26 lần
59
26 lần
62
26 lần
38
25 lần
48
25 lần
56
25 lần
30
24 lần
61
24 lần
64
24 lần
69
24 lần
33
23 lần
45
23 lần
31
22 lần
51
22 lần
11
21 lần
54
17 lần
55
15 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 19/05/2024

10 bộ số về nhiều nhất10 bộ số về ít nhất
2040 lần5515
2740 lần5417
3740 lần1121
2538 lần3122
3238 lần5122
3938 lần3323
4138 lần4523
5736 lần3024
7036 lần6124
0235 lần6424

Các bộ số chưa về

Không có bộ số nào