Thống kê Keno hôm nay - Trực tiếp Keno Cơ Bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 10/06/2023

Bộ sốSố lần xuất hiện
37
60 lần
02
59 lần
29
59 lần
62
59 lần
17
58 lần
24
57 lần
43
57 lần
49
56 lần
08
55 lần
64
55 lần
42
54 lần
53
54 lần
69
54 lần
30
53 lần
44
53 lần
68
53 lần
71
53 lần
01
52 lần
33
52 lần
39
52 lần
65
52 lần
73
52 lần
15
51 lần
25
51 lần
27
51 lần
76
51 lần
80
51 lần
11
50 lần
23
50 lần
47
50 lần
52
50 lần
66
50 lần
14
49 lần
40
49 lần
45
49 lần
48
49 lần
70
49 lần
36
48 lần
58
48 lần
10
47 lần
12
47 lần
19
47 lần
38
47 lần
54
47 lần
79
47 lần
05
46 lần
20
46 lần
41
46 lần
50
46 lần
60
46 lần
61
46 lần
75
46 lần
26
45 lần
35
45 lần
51
45 lần
55
45 lần
59
45 lần
72
45 lần
09
44 lần
16
44 lần
18
44 lần
04
43 lần
57
43 lần
77
43 lần
28
42 lần
32
42 lần
46
42 lần
74
42 lần
21
41 lần
31
41 lần
63
41 lần
67
40 lần
22
39 lần
34
39 lần
78
39 lần
07
38 lần
03
37 lần
13
37 lần
56
37 lần
06
33 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 10/06/2023

10 bộ số về nhiều nhất10 bộ số về ít nhất
3760 lần0633
0259 lần0337
2959 lần1337
6259 lần5637
1758 lần0738
2457 lần2239
4357 lần3439
4956 lần7839
0855 lần6740
6455 lần2141

Các bộ số chưa về

Không có bộ số nào