Thống kê Keno - cách chơi bổ sung

LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80

BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40

HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40

CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80

LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80

HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ

Dữ liệu đang cập nhật!

Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng

Màu đỏ: đủ số lượng để trúng

Màu xanh: Hòa