Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

Kết quả

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ sốLần xuất hiện theo thứ tự XS Mega 6/45Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
01
0.00%0 lượt
02
3.33%1 lượt
03
10.00%3 lượt
04
6.67%2 lượt
05
0.00%0 lượt
06
3.33%1 lượt
07
3.33%1 lượt
08
0.00%0 lượt
09
3.33%1 lượt
10
0.00%0 lượt
11
0.00%0 lượt
12
10.00%3 lượt
13
6.67%2 lượt
14
0.00%0 lượt
15
0.00%0 lượt
16
0.00%0 lượt
17
3.33%1 lượt
18
3.33%1 lượt
19
3.33%1 lượt
20
6.67%2 lượt
21
0.00%0 lượt
22
3.33%1 lượt
23
0.00%0 lượt
24
0.00%0 lượt
25
0.00%0 lượt
26
0.00%0 lượt
27
0.00%0 lượt
28
3.33%1 lượt
29
3.33%1 lượt
30
6.67%2 lượt
31
0.00%0 lượt
32
0.00%0 lượt
33
3.33%1 lượt
34
0.00%0 lượt
35
0.00%0 lượt
36
0.00%0 lượt
37
3.33%1 lượt
38
0.00%0 lượt
39
6.67%2 lượt
40
3.33%1 lượt
41
3.33%1 lượt
42
0.00%0 lượt
43
0.00%0 lượt
44
0.00%0 lượt
45
0.00%0 lượt