TK Xổ số Mega 6/45

 Thống kê lần xuất hiện XS Mega

Kết quả

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 21/06/2024 - 21/07/2024

Bộ sốLần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
11
5.95%5 lượt
23
5.95%5 lượt
09
4.76%4 lượt
10
4.76%4 lượt
25
4.76%4 lượt
38
4.76%4 lượt
04
3.57%3 lượt
16
3.57%3 lượt
28
3.57%3 lượt
29
3.57%3 lượt
30
3.57%3 lượt
33
3.57%3 lượt
40
3.57%3 lượt
43
3.57%3 lượt
44
3.57%3 lượt
08
2.38%2 lượt
18
2.38%2 lượt
19
2.38%2 lượt
24
2.38%2 lượt
26
2.38%2 lượt
34
2.38%2 lượt
35
2.38%2 lượt
37
2.38%2 lượt
45
2.38%2 lượt
01
1.19%1 lượt
03
1.19%1 lượt
05
1.19%1 lượt
06
1.19%1 lượt
07
1.19%1 lượt
17
1.19%1 lượt
20
1.19%1 lượt
21
1.19%1 lượt
22
1.19%1 lượt
31
1.19%1 lượt
32
1.19%1 lượt
36
1.19%1 lượt
41
1.19%1 lượt
02
0.00%0 lượt
12
0.00%0 lượt
13
0.00%0 lượt
14
0.00%0 lượt
15
0.00%0 lượt
27
0.00%0 lượt
39
0.00%0 lượt
42
0.00%0 lượt