TK Xổ số Mega 6/45

 Thống kê lần xuất hiện XS Mega

Kết quả

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 02/09/2023 - 02/10/2023

Bộ sốLần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
02
6.41%5 lượt
39
6.41%5 lượt
03
5.13%4 lượt
04
5.13%4 lượt
06
3.85%3 lượt
08
3.85%3 lượt
10
3.85%3 lượt
12
3.85%3 lượt
18
3.85%3 lượt
27
3.85%3 lượt
30
3.85%3 lượt
43
3.85%3 lượt
05
2.56%2 lượt
07
2.56%2 lượt
13
2.56%2 lượt
16
2.56%2 lượt
20
2.56%2 lượt
23
2.56%2 lượt
29
2.56%2 lượt
36
2.56%2 lượt
38
2.56%2 lượt
40
2.56%2 lượt
41
2.56%2 lượt
01
1.28%1 lượt
09
1.28%1 lượt
11
1.28%1 lượt
14
1.28%1 lượt
15
1.28%1 lượt
17
1.28%1 lượt
19
1.28%1 lượt
22
1.28%1 lượt
24
1.28%1 lượt
33
1.28%1 lượt
37
1.28%1 lượt
42
1.28%1 lượt
44
1.28%1 lượt
45
1.28%1 lượt
21
0.00%0 lượt
25
0.00%0 lượt
26
0.00%0 lượt
28
0.00%0 lượt
31
0.00%0 lượt
32
0.00%0 lượt
34
0.00%0 lượt
35
0.00%0 lượt