Bảng thống kê lô tô miền Bắc hôm nay

Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 10/06/2023

ĐầuLô tô
002, 07, 02
114, 16
228, 22
336, 37, 38, 33, 36, 39
440, 47, 45, 44
554, 52, 58, 50
663, 68
7-
884, 81, 88
995

Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 09/06/2023

ĐầuLô tô
000, 00
1-
225, 21, 26
338
440, 49, 46, 45, 43
5-
663, 66, 68
776, 70
888, 83, 88, 86, 89, 81, 84, 82
998, 91, 98

Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 08/06/2023

ĐầuLô tô
005, 03
118, 13, 11, 15
224, 25, 26, 24
337, 35, 34, 31
445, 44, 48
559, 54
666
777, 72, 77
881, 86, 88
992

Lô tô miền Bắc Thứ Tư, 07/06/2023

ĐầuLô tô
0-
118, 16, 14, 17
223, 22, 26, 24
334, 38
449, 46
557, 56, 52, 58, 56
666, 63, 69
777, 72
888, 81, 82, 82
995
Xem thêm