Bảng thống kê lô tô miền Bắc hôm nay

Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 01/10/2023

ĐầuLô tô
008, 06, 08, 07, 03
115
229, 23, 25
333, 32, 33, 33, 38
444
552, 56, 56, 59
663
771, 70, 74
889, 88, 87
994

Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 30/09/2023

ĐầuLô tô
002, 04
111, 17, 11, 15, 16, 12, 10
229, 20
337, 38
444, 44, 44
557, 54, 53
662, 68, 66, 60
774, 79, 79, 71
8-
9-

Lô tô miền Bắc Thứ Sáu, 29/09/2023

ĐầuLô tô
004, 05, 09
118, 19
221, 26
333, 33, 30, 32
444, 41
557, 52, 55, 59
664, 67, 66
775, 79
881, 89, 89, 88
997

Lô tô miền Bắc Thứ Năm, 28/09/2023

ĐầuLô tô
000, 04
117, 16
223, 22, 24, 20
336
443, 48, 43
556
669, 68, 62, 61
775, 78, 78
886, 88, 84
998, 96, 92, 97
Xem thêm